Հովհաննես Պապիկյանի և Շուշանիկ Սահակյան «էն ուրիշ Ֆրունզիկը»

Тот другой ФрунзикТот другой Фрунзик

Է՜Ն ՈՒՐԻՇ ՖՐՈՒՆԶԻԿԸ

Համակարգչ. ձևավորումը Հայկ Բաղիկյանի
Շապիկի ձևավորումը Տաթևիկ Աիմոնյանի
Կոլաժները Հրածին Վարդևանյանի
Լուսանկարները Ի.Տեուոերյանի, Խ.Շառոյանի, Գ.Շամշյանի, Լ.Մուրադյանի, Հ.Պիճիկյանի, Ռ.Գասպարյանի

Տպագրությունը՜ օֆսեթ։ ծավալը՝ 228 էջ։
Տպագրված է «Լեգալ Պլուս» տպագրատանը 

Печать