Встречи Фрунзика Мкртчяна

Հանդիպում Մհեր Մկրտչյանի հետ` Մանկավարժական ինստիտուտի Կուլտուրայի ֆակուլտետում. 1982թ.Հանդիպում Մհեր Մկրտչյանի հետ
Մանկավարժական ինստիտուտի Կուլտուրայի ֆակուլտետում.
Երևան. 1982թ. 

Ձախից աջ Генрик Малян,?, Юрий Ерзнкян, 

Печать